Pengaruh Kejayaan Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dalam Kerjaya yang Diceburi

  • Mohamad Izzuan Mohd Ishar Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Fuziah Ismail Jabatan Ukur Bahan, Sekolah Alam Bina, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Keywords: kejayaan graduan, kerjaya, sains pembinaan

Abstract

Faktor utama kejayaan para graduan adalah berdasarkan diri sendiri iaitu tindakan yang dilakukan oleh graduan seperti berdikari, bersikap positif dan menjaga kesihatan dalam memenuhi keperluan kerjaya yang diceburi. Melalui kerjaya juga, manusia mendapat rezeki untuk menyara hidupnya, memberi nafkah kepada orang yang berada dibawah tangunngannya dan berbakti kepada masyarakat. Melalui kajian sebelum ini, penyelidik telah menghasilkan satu laluan kerjaya bagi kursus Sarjana Muda Sains Pembinaan (SBC) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang didapati melalui kaedah soal selidik para graduan SBC tahun 2007 dan 2008 agar dapat dirujuk oleh pelajar kursus ini. Sehubungan itu, kajian ini, dilakukan bagi mengenal pasti faktor kejayaan para graduan dalam bekerjaya. Seramai 15 orang graduan SBC 2007 dan 15 orang graduan SBC 2008 terlibat bagi kajian ini. Penyelidik mendapati faktor kejayaan yang dicapai akan menghasilkan kepuasan di mana kesemua 30 responden menyatakan mereka berpuas hati dengan kejayaan yang dikecapi dalam kerjaya sepanjang mereka berkerja bermula dari selepas mereka bergraduasi sehingga tahun 2013.

Statistics
Abstract views: 413 , PDF downloads: 384

Downloads

Download data is not yet available.

References

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi (2007). Mencari Taraf Jihad Dalam Kerjaya. Isnin, 30 April 2007. Berita Harian, New Straits Times (M) Berhad.

Faculty of Built Environment (2011/2012). Academic Guidebook. Universiti Tekonologi Malaysia. Skudai, Graphic Unit, Office of Corporate Affairs.

Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Miriam Grosof & Hyman Sardy (1985). A Research Primer For The Social And Behavioral Sciences. Academic Press, Inc. Orlando, Florida.

Mohamed Khaled Nordin (2010). Kuasai Ilmu, Nilai dan Kemahiran. 18 Ogos 2010. Utusan Malaysia. Daripada: http://khalednordin.com/?p=696

Mohamad Izzuan Mohd Ishar & Fuziah Ismail (2019). Laluan Kerjaya Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia. Proceedings of the 1st TVET Chapter 2019. 79 – 110.

Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd. Nazib Md. Samtri (2005). Halatuju Kerjaya dan Pendidikan           Graduan Ukur Bahan Universiti Teknologi Malaysia. Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan), Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yahya Mohamed Ariffin & Roseliza Murni Ab. Rahman (2002). Melangkah Ke Dunia Pekerjaan. Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Norzilawati Abd Halim (2005). Pilih Kursus Potensi Kerjaya. Jumaat, 24 Jun 2005. Berita Harian, New Straits Times (M) Berhad.

Oxford Online Dictionary (2012). Oxford University Press. Oxford.

Rosniza Mohd Taha (2009). Peluang Kerjaya. Isnin, 16 Februari 2009. Berita Harian, New Straits Times (M) Berhad.

Sariha Mohd Ali (2009). Tambah Kemahiran Untuk Tingkat Kerjaya. Isnin, 20 April 2009. Berita Harian, New Straits Times (M) Berhad.

Sidek Mohd Noah (2002). Perkembangan Kerjaya: Teori & Praktis. Selangor, Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Siti Zanariah Sulaiman (2011). Hubungan Faktor Kesedaran Dengan Kematangan Kerjaya Dalam Kalangan Mahasiswa Tahun Satu Universiti Teknologi Malaysia. Thesis Sarjana Pemdidikan (Bimbingan dan Kaunseling), Universiti Teknologi Malaysia.

UTM Skudai (1990). Seminar Peluang dan Masa Depan Kontraktor Kelas Rendah di Negeri Johor. Universiti Teknologi Malaysia.

Utusan Malaysia (2009). Rakyat Malaysia Lebih Utamakan Kerjaya Berbanding Keluarga. Jumaat, 22 Mei 2009. Utusan Malaysia, Utusan Melayu (M) Berhad.
Published
2020-06-14
How to Cite
Mohd Ishar, M. I. and Ismail, F. (2020) “Pengaruh Kejayaan Graduan Sarjana Muda Sains Pembinaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dalam Kerjaya yang Diceburi”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 91 - 109. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.422.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)