Masalah dalam Logistik ATM dan Kesan Ke Atas Dasar Pertahanan Negara Malaysia

  • Mohamad Faisol Keling College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)
  • Mohamad Hanapi Mohamad College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: angkatan tentera Malaysia, dasar pertahanan negara

Abstract

Pembangunan logistik Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang membabitkan Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) telah dibangunkan semenjak tahun 1957 lagi. Semenjak tahun 1990-an, ATM telah melalui proses pemodenan yang pesat dan dilihat memiliki keupayaan yang kukuh dalam aspek logistik. Pembangunan DPN telah melibatkan pembangunan aspek logistik ATM. Pembelian kelengkapan pertahanan seperti kapal perang termoden di AT pada tahun 1990-an, kapal selam Scorpene, pesawat pejuang yang diguna pakai oleh negara maju seperti MiG-29, FA/18 Hornet dan Sukhoi 30MKM, kereta kebal tempur daripada Poland dan sebagainya dengan pakej pemindahan teknologi adalah usaha untuk memastikan prinsip pertahanan self-reliance ATM dapat dicapai. Proses ini telah menyebabkan kerajaan terpaksa memperuntukan jumlah yang besar dalam menyediakan kelengkapan logistik yang moden agar ia dapat digunakan secara maksimum oleh angkatan pertahanannya. Malah pembangunan pertahanan dan ketenteraan ATM turut dilihat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, dasar pertahanan, doktrin kelengkapan logistik semasa dunia. Namun pembangunan logistik telah menimbulkan persoalan mengenai kemampuan logistic dan ATM itu sendiri akibat timbulkan pelbagai kes kemalangan dan isu yang membabitkan ATM.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakar Hj. Yeop (2004). Panduan Kerjaya Guru Bestari. Kuala Lumpur: Penerbitan Seribu Dinar.

Abu Zahari Abu Bakar, Aziz Nordin, Baharudin Aris dan Nadzari Shaari (1988). Kesan Pengajaran Guru-guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia Semasa Menjalani Latihan Praktik Mengajar di Sekolah-sekolah Menengah di Semenanjung Malaysia. Fakulti Sains, UniversitiTeknologi Malaysia.

Ahmad Esa dan Mohamad Zaid Mustafa (2010).Kemahiran Insaniah: Kajian di Intitusi- institusi. Batu Pahat, Johor: Penerbit UTHM.

Aziz Nordin, Mohd Yusof Arshad, Baharudin Aris, Abu Zahari Abu Bakar, Nadzari Shaari (1988). Penilaian Murid Sekolah Menengah Terhadap Pengajaran Guru Pelatih UTM: Satu Cabaran. Universiti Teknologi Malaysia. Bengkel Latihan Mengajar antara Universiti Ke-5, Universiti Pertanian Malaysia.

Cheang, L. K. (2011).Kepimpinan Guru Di Sebuah Sekolah Menengah Kerajaan Di Papar: Kes SMK Majakir.Sabah.

Frost, D. (2003). The Contribution of Teacher Leadership to “Leardership for Learning”. The Symposium of Leadership of Learning: The Cambridge Network. September 2003. Edinburgh.

Harrison, C. and Killion, J. (2007). Ten Roles of Teacher Leaders.Educational Leadership Journal.

Kamarudin Hj. Kachar (1989a). Perkembangan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Kachar (1989b). Siri Pengurusan Pendidikan: Kepimpinan Profesional Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd.

Kamaruddin Hj. Husin (1986). Panduan Latihan Mengajar. Selangor D.E.: Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia & Kementerian Pelajaran Malaysia. (2005). Penilaian Latihan Mengajar Dalam Program Pendidikan Guru Di Malaysia. Pulau Pinang: Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG) Malaysia, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Leblanc, P. R. and Shelton, M. M. (2012). Teacher Leadership: The Needs of Teachers. Action in Teacher Education.  Available: http://www.tandofline.com/loi/uate20

Mohd. Zolkifli Abd. Hamid dan Lokman Mohd. Tahir (2007). Penyeliaan Pengajaran Dari Persepktif Kepimpinan Situasi. Sumber: repo.uum.edu.my/1659/1/PENYELIAAN_PENGAJARAN_DALAM..

Noraishah Tarni (2013). Tahap Peningkatan Kemahiran Insaniah Melalui Khidmat Komuniti Pelajar Kokurikulum UTM. Tesis (Sarjana Pendidikan (Teknikal danVokasional)). Universiti Teknologi Malaysia. Johor.

Norashikin Abu Bakar, Ramli Basri dan Nurnazahiah Abas (2013). Kepimpinan Pengajaran Pengetuadan Kepimpinan Guru. Seminar Pasca Siswazah Dalam Pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia.

Pardey, D. (2007). Introducing Leadership. Oxford: Elsivier Ltd.

Pellicer, L. and Anderson, L. (1995).A Handbook for Teacher Leaders. Newbury, CA: Corwin Press.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.

Rohaza Che Rose (2010). Masalah Latihan Mengajar Dalam Kalangan Guru Pelatih Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Tesis Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran). Universiti Teknologi Malaysia. Johor.

Snell, J. and Swanson, J. (2000).The Essential Knowledge and Skills of Teacher Leaders: A Search for a Conceptual Framework. Annual Meeting of the American Education Research Association. New Orleans.

Yukl, G. (2006). Leadership in Organization. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Zakaria Kasa, Soaib Asimirin, Abdul Rasid Jamian, &Yahya Othman (2001). Persepsi Pelatih Terhadap Latihan Mengajar. Suara Pendidik.
Published
2016-06-22
How to Cite
Keling, M. F. and Mohamad, M. H. (2016) “Masalah dalam Logistik ATM dan Kesan Ke Atas Dasar Pertahanan Negara Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 1(3), pp. 66-82. doi: 10.47405/mjssh.v1i3.18.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)