Analisa Konsep Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

  • Muhamad Ridzuan Hashim College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)
  • Nazariah Osman College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)
  • Mohamad Faisol Keling College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: HANRUH, Pertahanan Menyeluruh, ATM, PLKN

Abstract

Konsep Pertahanan Menyeluruh adalah berkait dengan usaha yang total dan bersepadu yang dilaksanakan oleh kerajaan, agensi bukan kerajaan, sektor swasta dan rakyat jelata dalam mempertahankan negara. Pemeliharaan keutuhan dan kedaulatan Malaysia memerlukan komitmen semua lapisan rakyat, dan tidak hanya dijalankan oleh angkatan tentera. Secara logikal tugas mempertahankan negara merupakan tanggungjawab pasukan keselamatan dan kewajipan untuk memastikan bahawa pasukan berkenaan mampu menghadapi cabaran adalah tanggungjawab nasional. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu dipupuk semangat cinta akan negara atau patriotisme dan perlu mendedahkan semangat untuk mempertahankan negara dalam apa jua keadaan sekali pun. Latihan khidmat negara (National Service) dilihat sebagai salah satu pendekatan bagi sesebuah negara untuk mendekatkan rakyat kepada konsep ini. Oleh itu, kajian ini akan melihat konsep pertahanan menyeluruh dalam latihan khidmat negara yang telah dijalankan oleh negara Malaysia iaitu Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

Statistics
Abstract views: 263 , PDF downloads: 264

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman Abdul Aziz, Mohd. Sobhi Ishak, Malike Brahim & Mohd. Ainuddin Iskandar Lee Abdullah. (2004). Penyelidikan program khidmat negara dari aspek gagasan kenegaraan. Laporan Penyelidikan. Sintok: Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Utara Malaysia.

Abdul Rahman Embong. (2001). Negara bangsa: Proses dan perbahasan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abidah Ainah Binti Mohamed @ Jamat Dan Ahmad Esa (2014). Pengurusan Risiko Menerusi Rogram Khidmat Masyarakat : Sorotan Literatur. International Seminar On Technical And Vocational Education, 718-725

Adam Roberts (1967). The Strategy ofCivilian Defence, Faber and Faber Ltd, London.

Alis Puteh (2006). Language & nation building. Petaling Jaya: SIRD.

Anon. (2012). JLKN perkenal modul smart solat bantu pelatih dalami ibadah. Sinar Harian, 13 September. Hlm 10

Azizan Bahari. (1998). Modenisasi: Implikasi dan cabaran kepada belia. Dlm. Azimi Hamzah & Turiman Suandi (eds.). Pengukuhan Sinergi Belia dan Negara: Agenda Agen Pembangunan Pewaris Negara. Serdang: Universiti Putra Malaysia, 21-43

B. Jalal (2016). Hubungan Tentera Dan Masyarakat: Pandangan Rakyat Terhadap Peranan Angkatan Tentera Malaysia. Jurnal Jabatan Kenegaraan, Kepemimpinan dan Ketamadunan, Universiti Pertahanan Nasional, 4(1), 19-30

Berns, W. (1997). On Patriotism. Public Interest, Spring.

Hapsah Md Yusof, Nur Afifah Baharum, Nurul Ain Mohd Daud, Norazani Ahmad & Fauziah Mohd Saad (2018). Penglibatan Belia dalam Aktiviti Sukarelawan Malaysia. Malaysian Journal Of Youth Studies, 18, 81-92.

Husna Ahmad Dimyati & Mohd Azul Mohamad Salleh (2019). Media Sosial dan Pemilihan Parti Politik dalam Kalangan Belia. Malaysian Journal Of Youth Studies, 2, 130-150.

Ismi Arif Ismail, Mohd Mursyid Arshad, Jufitri Joha, Steven Eric Krauss And Dzuhailmi Dahalan (2019). Political Socialization of Malaysian Youth: The Changing Political Landscape and The Way Forward. Malaysian Journal Of Youth Studies, 3, 250-263.

Jaffry Zakaria, Manohar Mariapan dan Nor Azlina Hasbullah (2013). The impact of physical module (adventure-based activity) of Malaysia’s National Service Training Programme on team cohesion. Journal of Physical Education and Sports Management, 4(3), 36-43

Ku Hasnita Ku Samsu dan Mohd Haizam Mohd Nor (2011). Kepentingan Pendidikan Patriotisme Terhadap Warganegara Malaysia. Jati, 16, 23-34

Lee, J. H. (2011). A Study on the Civilian Control of the Military Authorities Since Democratization Case Study: South Korea and Argentina. Social Science Research Review, 27(3), 53-75

Mohd Hairul Anuar Razak, Jayum A. Jawan, Adlina Abd. Halim, Mohd Mahadee Ismail & Siti Aishah Misri (2013). Penghayatan Dan Kesedaran Patriotisme Dalam Kalangan Pelatih Program Latihan Khidmat Negara. Malaysian Journal Of Youth Studies, 8(3).

Mohd Nazeri Bin Noor (2008). Dasar Pertahanan Negara Malaysia: Satu Analisa Terhadap Persenjataan. Tesis.Universiti Malaya: Fakulti Sastera Dan Sains Sosial.

Mohd Nazeri Bin Noor (2008). Dasar Pertahanan Negara Malaysia: Satu Analisa Terhadap Persenjataan. Tesis. Universiti Malaya: Fakulti Sastera Dan Sains Sosial.

Mohd Nooraimy Bin Musa (2009). Dasar Pertahanan Negara – Menganalisis Kemampuan Angkatan Tentera Malaysia Mendukung Dasar Tersebut Pada Era Globalisasi.  Universiti Malaya: Fakulti Sastera Dan Sains Sosial.

Perutusan YB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Bin Hj. Mohd. Yassin, Menteri Dalam Negeri,Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Bin Hj. Mohd. Yassin. Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam. Kementerian Dalam Negeri.2019.hlm iv

Projek Jiwa Murni, Akrabkan kerajaan, Tentera dan Rakyat. Patriot. Bil 1. 2000.hlm 8

Siti Raba’ah Hamzah, Turiman Suandi & Ismi Arif Ismail (2019). Pengaruh Aktiviti Sukarela Terhadap Tingkah Laku Sedentari Belia Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Malaysian Journal Of Youth Studies, 1, 50-68

Siti Raba’ah Hamzah, Turiman Suandi & Siti Nur Syuhada Musa (2019). Profil Kesukarelawanan Belia Malaysia. Malaysian Journal of Youth Studies, 19, 18-37.

Syed Arabi Idid, Azrul Hisyam Wakichan, Hartini Wakichan & Nur Hafizah Ahmad (2019). Pengundi Belia, Penggunaan Media & Politik. Malaysian Journal Of Youth Studies, 3, 29-44.

Syuhaimi Saad (2010). Kumpulan Kedua AW Kementerian Pertahanan dilancarkan. BTDM. Bil. 106. Januari.

Teks Rasmi Perintah Ulung Panglima Tentera Darat Ke-25, Jeneral Datuk Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor Panglima Tentera Darat. 19 Jun 2013.

Teks Rasmi Perutusan Hari Tentera Darat Ke-85 Oleh Panglima Tentera Darat Pada 1 Mac 2018.

Teks Rasmi Perutusan Hari Tentera Darat Ke-85 Oleh Panglima Tentera Darat Pada 1 Mac 2018. Hlm 1-8.

Teks Rasmi Perutusan Hari Ulang Tahun Tentera Darat Ke-79 .Jeneral Datuk Haji Zulkifli Haji Zainal Abidin, Panglima Tentera Darat Pada 1 Mac 2012.

Teks Rasmi Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Upacara Perbarisan Pentauliahan Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam Ketiga Puluh Lima. 20 Ogos 2016. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Teks Rasmi Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Upacara Perbarisan Pentauliahan Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam Ketiga Puluh Lima. 20 Ogos 2016. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Teks Rasmi Ucapan Jeneral Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz Bin Hj Zainal, Panglima Angkatan Tentera Sempena Majlis Pelancaran Sambutan 25 Tahun Pernama Di Auditorium Kementerian Pertahanan Pada 20 Julai 2007.

Vishalache B. (2013). Penilaian PLKN Dari Perspektif Pelatih: Satu Kajian Kes. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 28, 69–80.

Wan Kamarudin Wan Hamat (2002). Khidmat Bakti Ke Arah Mesra Rakyat. Patriot. Bil 2.

Y. X. Fang, Sarjit S. Gill & A. T. Talib (2017).Political Participation of Minority Youth in Malaysia. Malaysian Journal Of Youth Studies Vol 16. Jun. hlm 117-128,

 Yasmin Binti Yaccob & Mohd Ibrani Shahrimin Adam Assim (2018). Kesepaduan Sosial Melalui Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Malaysian Journal Of Youth Studies, 18, 219-242.
Published
2020-12-02
How to Cite
Hashim, M. R., Osman, N. and Keling, M. F. (2020) “Analisa Konsep Pertahanan Menyeluruh (HANRUH) dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(12), pp. 207 - 216. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i12.597.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)