1.
Horace H, Mosin M. Kaedah Humor dalam Pengajaran oleh Guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 10Jul.2021 [cited 26Oct.2021];6(7):63 -70. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/884