1.
Zahari MZ, Razali MR, Mohd Ishar MI. Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan ke Rumah melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 10Jul.2021 [cited 21Oct.2021];6(7):277 -281. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/866