1.
De Silva M, Tingkas E, Lai Y, Baco Z, Peters D, Awang Jambol DJ. Masalah Sekuriti Makanan Sebelum dan Semasa Pandemik Covid-19: Kajian kes di New Zealand. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 10Jun.2021 [cited 16Sep.2021];6(6):1 -17. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/832