1.
Mat Lui MZ, Ahmad A. Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 7Feb.2021 [cited 1Dec.2021];6(2):211 -221. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/676