1.
Bin Mat Wajar MS, Hamzah R. Model Kebahagiaan Hidup Pelajar Universiti Berdasarkan Faktor Kesihatan Mental, Kecerdasan Spiritual dan Demografi. MJSSH [Internet]. 1Nov.2020 [cited 27Jun.2022];5(11):17 -32. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/525