1.
Saidon NH, Ahmad Zaini MI, Asyraf Sukry MA, Mohd Ishar MI. Amalan Kemahiran Penyesuaian dalam kalangan Pelajar Universiti: Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 10Jul.2020 [cited 3Dec.2021];5(7):76 -81. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/436