1.
Amat M, Ishak S. Kewangan, Jaringan Institusi dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 14Jun.2020 [cited 7Dec.2021];5(6):79 -0. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/432