1.
Tingkas E, Ahmad S. Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" oleh Pengetua Wanita dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 18Feb.2020 [cited 6Dec.2021];5(2):54 -66. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/367