1.
Tangil J, Amat A. Kearifan Tempatan dalam Sistem Bombon oleh Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuaran, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 20Feb.2020 [cited 7Dec.2021];5(2):77 -86. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/365