1.
Hanapi MS, Wan Mokthar WKA. Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 22Jun.2016 [cited 1Dec.2021];1(3):132 -142. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/23