1.
Mohamad Murad NA, Ahmad N, Hamsan HH. Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 22Jun.2016 [cited 7Dec.2021];1(3):14 -30. Available from: https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/15