Abdul Aziz, Abdul Rashid, Mohd Yusri Mohd Yusof, Mohd Isa Amat, and Muhd Nubli Abdul Wahab. “Konsep Kawalan Kendiri Dan Kualiti Kehidupan Bagi Mencegah Relaps Ketagihan Dadah Dalam Kalangan Tahanan”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 7 (July 10, 2021): 83 - 97. Accessed October 26, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/910.