Horace, Hafifi, and Musirin Mosin. “Kaedah Humor Dalam Pengajaran Oleh Guru Bahasa Melayu Di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 7 (July 10, 2021): 63 - 70. Accessed October 26, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/884.