Zahari, Muhammad Zakwan, Muhammad Rusyaidi Razali, and Mohamad Izzuan Mohd Ishar. “Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan Ke Rumah Melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 7 (July 10, 2021): 277 - 281. Accessed October 21, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/866.