Awangku Amin, Dayangku Rodzianah, and Mohd Izham Mohd Hamzah. “Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 2 (February 7, 2021): 135 - 151. Accessed December 6, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/648.