Bin Mat Wajar, Muhammad Salehan, and Rohana Hamzah. “Model Kebahagiaan Hidup Pelajar Universiti Berdasarkan Faktor Kesihatan Mental, Kecerdasan Spiritual Dan Demografi”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 11 (November 1, 2020): 17 - 32. Accessed June 27, 2022. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/525.