Saidon, Nurul Haidah, Muhammad Ilham Ahmad Zaini, Muhammad Athif Asyraf Sukry, and Mohamad Izzuan Mohd Ishar. “Amalan Kemahiran Penyesuaian Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Suatu Pemerhatian Awal”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 7 (July 10, 2020): 76 - 81. Accessed December 3, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/436.