Mohd Yusoff, Ahmad Nasir, Mohd Taufik Mohd Ayup, and Arfah Majid. “Elemen Kerohanian Dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah Di Negeri Selangor Darul Ehsan”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 6 (June 14, 2020): 119 - 127. Accessed December 1, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/428.