Tingkas, Emma, and Syahruddin Ahmad. “Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" Oleh Pengetua Wanita Dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 2 (February 18, 2020): 54 - 66. Accessed December 6, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/367.