Tangil, Jacinta, and Asmiaty Amat. “Kearifan Tempatan Dalam Sistem Bombon Oleh Masyarakat Kadazandusun Di Kiulu, Tuaran, Sabah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 2 (February 20, 2020): 77 - 86. Accessed December 7, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/365.