Amat, Mahani, and Suraiya Ishak. “Amalan Inovasi Pembungkusan Produk Usahawan Mikro Di Selangor”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 1 (January 30, 2020): 1 - 8. Accessed January 24, 2022. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/347.