Abdul Rauf, Siti Hajar, Haris Abd Wahab, and Siti Hajar Abu Bakar Ah. “Konsep Jaringan Dan Aplikasi Teori Jaringan Sosial Ke Dalam Jaringan Perkhidmatan Kebajikan Kanak-Kanak”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 4, no. 3 (June 27, 2019): 147 - 163. Accessed December 6, 2021. https://www.msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/216.