Alwi, N., N. A. Mohd Tahir, and M. I. Mohd Ishar. “Kesan Peningkatan Harga Pelitup Mulut Dan Hidung Kepada Pengguna Semasa Pandemik COVID-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 8, Aug. 2021, pp. 363 -70, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.936.