Horace, H., and M. Mosin. “Kaedah Humor Dalam Pengajaran Oleh Guru Bahasa Melayu Di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 7, July 2021, pp. 63 -70, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.884.