Zahari, M. Z., M. R. Razali, and M. I. Mohd Ishar. “Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan Ke Rumah Melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 7, July 2021, pp. 277 -81, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.866.