Md Isa, K., and K. Abu Bakar. “Hubungan Antara Emosi Ibu Bapa Dengan Kanak-Kanak Dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-Kanak”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 7, July 2021, pp. 258 -66, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.857.