Muhammad, M., R. Talip, and M. S. Taat. “Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kepuasan Pelajar Kolej Swasta Di Negeri Sabah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 6, June 2021, pp. 196 -00, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.841.