Abdul Aziz, A. R., R. P. Sawai, M. I. Amat, N. Che Musa, and J. Perdani Sawai. “Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) Dalam Kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga Dan Rakan Sebaya”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 5, May 2021, pp. 12 -1, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i5.795.