Mat Lui, M. Z., and A. Ahmad. “Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dalam Pendidikan Sejarah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 2, Feb. 2021, pp. 211 -21, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.676.