Awangku Amin, D. R., and M. I. Mohd Hamzah. “Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 2, Feb. 2021, pp. 135 -1, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.648.