Saidon, N. H., M. I. Ahmad Zaini, M. A. Asyraf Sukry, and M. I. Mohd Ishar. “Amalan Kemahiran Penyesuaian Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Suatu Pemerhatian Awal”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 7, July 2020, pp. 76 -81, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i7.436.