Amat, M., and S. Ishak. “Kewangan, Jaringan Institusi Dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 6, June 2020, pp. 79 -0, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.432.