Ahmad Shakir, N. S., and N. H. Adnan. “Kebolehgunaan Massive Open Online Course (MOOC) Sebagai E-Pembelajaran Dalam Pengajaran Pengaturcaraan Di Sekolah Menengah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 6, June 2020, pp. 33 -41, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.429.