Mohd Yusoff, A. N., M. T. Mohd Ayup, and A. Majid. “Elemen Kerohanian Dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah Di Negeri Selangor Darul Ehsan”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 6, June 2020, pp. 119 -27, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.428.