Ismail, Z., and N. H. Lokman. “Kemurungan Dan Keamatan Sokongan Sosial Dengan Kepuasan Hidup Dalam Kalangan Pelajar Universiti Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 6, June 2020, pp. 68 -78, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.426.