Tiop, T., and R. Talip. “Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum Dan Efikasi Kendiri Guru”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 4, Apr. 2020, pp. 71 -83, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i4.383.