Tingkas, E., and S. Ahmad. “Amalan Gaya Komunikasi "Structuring" Oleh Pengetua Wanita Dalam Organisasi Pendidikan Menengah: Satu Kajian Kes”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 2, Feb. 2020, pp. 54 -66, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.367.