Tangil, J., and A. Amat. “Kearifan Tempatan Dalam Sistem Bombon Oleh Masyarakat Kadazandusun Di Kiulu, Tuaran, Sabah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 5, no. 2, Feb. 2020, pp. 77 -86, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i2.365.