Hanapi, M. S., and W. K. A. Wan Mokthar. “Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 1, no. 3, June 2016, pp. 132 -42, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v1i3.23.