[1]
S. Tahajuddin and A. H. Buglayan, “Perubahan Sistem dan Amalan Perakaunan Sektor Awam Malaysia Sebelum Era Milenium (1957-1999): Satu Kajian Kes Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 7, pp. 180 - 198, Jul. 2021.