[1]
M. Z. Zahari, M. R. Razali, and M. I. Mohd Ishar, “Perkembangan Sektor Penghantaran Makanan ke Rumah melalui Pembelian Atas Talian Sepanjang Pandemik Covid-19 di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 7, pp. 277 - 281, Jul. 2021.