[1]
A. Jafar, “Keberkesanan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan di Malaysia Timur”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 7, pp. 1 - 11, Jul. 2021.