[1]
A. R. Abdul Aziz, R. P. Sawai, M. I. Amat, N. Che Musa, and J. Perdani Sawai, “Pengukuhan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis (Gay) dalam kalangan Remaja Lelaki: Implikasi Terhadap Keluarga dan Rakan Sebaya”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 5, pp. 12 - 21, May 2021.