[1]
N. A. Mohd Rasidi, N. F. Ismail, P. H. Y. Abu Bakar Yap, and M. I. Mohd Ishar, “Cabaran Perkhidmatan Penghantaran Makanan Semasa Pandemik COVID-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 5, pp. 1 - 11, May 2021.