[1]
M. S. Bin Mat Wajar and R. Hamzah, “Model Kebahagiaan Hidup Pelajar Universiti Berdasarkan Faktor Kesihatan Mental, Kecerdasan Spiritual dan Demografi”, MJSSH, vol. 5, no. 11, pp. 17 - 32, Nov. 2020.