[1]
M. Amat and S. Ishak, “Kewangan, Jaringan Institusi dan Teknologi Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 5, no. 6, pp. 79 - 90, Jun. 2020.