[1]
M. Amat and S. Ishak, “Pengetahuan, Sikap dan Kesedaran Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro”, MJSSH, vol. 5, no. 5, pp. 1 - 11, May 2020.